Податкова система України. Конспект лекцій.

ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
1.1. Наука управління. Поняття соціального управління
1.1.1. Управління як наука та навчальна дисциплина
1.1.2. Сутність і зміст соціального управління
1.1.3. Виникнення і розвиток поглядів на управління
1.2. Механізм соціального управління
1.2.1. Цілі соціального управління
1.3. Система та процес управління
1.3.1. Поняття, ознаки, сутність системи
1.3.3. Зміст, основні характеристики процесу управління
1.3.4. Управлінський цикл: поняття, етапи. Підготовка, прийняття управлінського рішення та організація його виконання
Розділ 2 Організаційні засади управління органами державної податкової служби
2.1. Державна податкова служба – елемент структури державного управління
2.1.2. Структура органів ДПС України
2.1.3. Основні завдання органів ДПС України
2.2. Організація системи управління органами державної податкової служби
2.2.1. Функціональна структура органів державної податкової служби України
2.2.2. Організаційна структура органів ДПС України
2.2.3. Інформаційна структура органів ДПС України
2.2.4. Соціально-психологічна структура органів ДПС України
2.3. Організація процесу управління в органах державної податкової служби
2.3.1. Аналітична робота в органах ДПС
2.3.2. Система управлінських рішень в органах ДПС України
2.3.3. Прогнозування та планування в органах ДПС України
2.3.3.1. Прогнозування в органах ДПС України
2.3.3.2. Планування в органах ДПС України
2.3.4. Взаємодія і координація в органах ДПС України
2.4. Забезпечення управління органами державної податкової служби
2.4.1. Інформаційне забезпечення
2.4.2. Документаційне забезпечення
2.4.3. Правове забезпечення
2.4.4. Кадрове забезпечення
2.4.5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
2.5. Організація управлінської праці в органах державної податкової служби
2.5.1. Поняття, завдання, основні напрями організації управлінської праці
2.5.2. Особливості організації управлінської праці окремих категорій працівників органів ДПС України
2.6. Організаційно-управлінські проблеми діяльності державної податкової служби
2.6.1. Ефективність податкової системи та здійснення управління органами ДПС України
2.6.2. Оптимізація системи оподаткування – ефективний інструмент удосконалення управління органами ДПС України
2.7. Організація роботи з платниками податків та зв’язків із громадськістю в органах державної податкової служби України
2.7.1. Історичне коріння та місце зв’язків із громадськістю в діяльності органів державної податкової служби України
2.7.2. Основи організації роботи щодо зв’язків із громадськістю
2.7.3. Практична реалізація та ефективність програм зв’язків із громадськістю
2.7.4. Основні напрями роботи з платниками податків та зв’язків із громадськістю в органах державної податкової служби України
2.7.4.1. Масово-роз’яснювальна робота серед населення і платників податків
2.7.4.2. Консультаційна робота
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ЛІТЕРАТУРА

Скачать бесплатно:

Податкова система України - конспект лекцій.zip